Tarot Karte

Tarot Karte su antička metoda predviđanja čovjekove budućnosti.

Kliknite na “Promiješati i Prikazati” kako bi dobili vaše dnevne odgovore u kartama.

Keltski Križ Tarot

Keltski Križ je zasigurno jedan od najpoznatijih tarota u uporabi. Namjena mu je
da osvjetli mnoge aspekte u životu tražitelja. Za uporabu, koncentrirajte se na jedno pitanje
koje želite da vam karte odgovore i kliknite.

Astrološki Tarot

U ovom tarotu, svaka karta djeluje kao zasebna cjelina. Pojedine karte
predstavljaju astrološke kuće, pa se interpretacija vrši na temelju osobine
odgovarajuće kuće. Morate postaviti pitanje prije korištenja ovog tarota.

Tarot Križa i Trokuta

Ovaj tarot se temelji na sveukupan smjer vašeg života. Koncentrirajte
se na pitanje koje je vezano uz smjer vašega života i kliknite.

Planetarni Tarot

Ovaj tarot daje uvid u razne aspekte vašeg trenutnog životnog stanja. Pri korištenju, koncentrirajte se
na pitanje koje želite da vam karte odgovore i kliknite.

Rođendanski Tarot

Rođendanski tarot možete koristiti u planiranju ciljeva koje ste zacrtali prije slijedećeg rođendana.
Razmislite što želite postići u tom razdoblju pa kliknite.

Mandala Tarot

Ovaj tarot možete koristi u istraživanju vaše duhovne strane. Možete postaviti specifično pitanje kartama ili
zatražiti vaše cjelokupno duhovno stanje bez dodatnih pitanja.

Zvjezdani Tarot

Ovaj tarot možete koristiti ako imate vrlo specifična pitanja. Pri korištenju ovog tarota, koncentrirajte se na
jedno specificno pitanje i kliknite.

Tarot Drva Života

Tarot Drva Života je vrlo učinkovita metoda proučavanja općeg smjera vašeg života. Pri korištenju, koncentrirajte se na pitanje i kliknite.

Tarot Prošlog Života

Ovaj tarot se odnosi na karmičke lekcije prošlih života i njihov utjecaj na sadašnji.
Možete zatražiti jedan opći pregled ili koncentrirati se na specifične aspekte
kako bi postigli bolje ciljane odgovore.

Tarot Snova

Ovaj tarot možete koristiti u tumacenju nedavnih ili ponavljajucih snova. Pri korištenju, koncentrirajte se na vaše snove ili pojedinacne snove i kliknite.